#SISUMMIT16

Social Innovation – Impossible is an opinion

Hur jag blev en social investerare

”Sluta prata, börja göra” – om hur vi gör verkstad av allt prat om innovation

Hur kan social innovation skapa tillväxt och jobb i Europa?

RSS