#SISUMMIT16

I Fokus: Hälsa

23 augusti 2016

Sessionen fokuserar på temat HÄLSA och ett antal talare presenterar konkreta exempel och initiativ för att ge oss utblickar, insikter och inspiration.