#SISUMMIT16

Den svenska modellen – hinder eller möjlighet för social innovation och socialt entreprenörskap?

28 september 2016

Välkommen till en idédiskussion kring det svenska sociala innovationsklimatet. Vilken roll spelar den svenska modellen – är den ett hinder eller en möjliggörare? Varför agerar vi som om vi bara har två samhällssektorer i Sverige, offentlig och privat? Och vad gör detta för framväxten av nya företagsmodeller, organisationsformer och hybridorganisationer som vill blanda logiker och strukturer.

Med utgångspunkt från Sophie Nachemson-Ekwalls rapport om en “hållbar ägararkitektur i Sverige” och Johanna Palmbergs policyrapport “Vad betyder social i sociala innovationer”, diskuterar vi utmaningar och möjligheter för att vi ska få se fler sociala innovationer.

Deltagare: Sofie Nachemson-Ekwall, Johanna Palmberg, Johan Hassel, Rikard Linde
Moderator: Bjarne Stenquist