#SISUMMIT16

Kan ”mellanrumsarbete” vara lösningen för komplexa problem?

07 september 2016

Malmö är en stad med möjligheter och utmaningar. Och det krävs ett samskapande för att få en mer jämlik hälsa i Malmö – det handlar om utbildning, arbete, bostad, tillgång till kultur och fritid med mera. En session om att jobba innovativt över gränser och sektorer för bättre integration.