#SISUMMIT16

Mikrolån och kreditgarantier för ny medskapande lokalekonomisk utveckling

08 september 2016

Hur kan vi dra lärdom av svenska internationella erfarenheter av mikrolån och kreditgarantier för att utveckla ny, medskapande lokal ekonomisk utveckling för grön, klimatsmart och social hållbarhet?

Hur kan byggandet av nya bostäder gå hand i hand med innovation i arbetet för lokalekonomisk utveckling med social hållbarhet. Hur skulle detta kunna bidra till att bygga ekonomi som bryter passivitet och bidragsberoende, inte minst med bland annat de nyanlända som nu kan bidra till hållbar utveckling av stad och landsbygd?

Hur skulle exempelvis ekosystembaserad agroforestry i hållbart bruk av våra naturresurser i och runt våra städer kunna bidra till hållbar näringslivsutveckling. Det handlar om möjligheter för nya former av lokal produktion, förädling, transport och handel.

Deltagare: Magnus Cedergren, Samar Ramli, Jan Svensson, Anna Ternell
Arrangör: Stadslandet Göteborg – ett samarbetsprojekt genom Business Region Göteborg och Mistra Urban Futures i samverkan med SIDA, Mikrofonden och COWI

loggor