#SISUMMIT16

Personcentrerad vård – En social innovation för att använda patientens resurser på bästa sätt?

30 september 2016

Personcentrerad vård handlar om att använda den kanske minst använda resursen i vården – nämligen patienten. Det är ett förhållningssätt som innebär att sätta patientens resurser, upplevelser och förutsättningar i centrum. I ett partnerskap mellan patient och vårdgivare utvecklas sedan en gemensam plan för vården. Under denna masterclass delas erfarenheter från flera års arbete med personcentrerad vård. Vad betyder det i praktiken och vad får det för konsekvenser för hur vården utformas? Finns det andra områden i samhället där man skulle kunna använda samma förhållningssätt?

Deltagare: Jesper Hök