#SISUMMIT16

Policy for social innovation – how to do it

04 oktober 2016

Hur fångar man upp alla dessa initiativ och goda exempel på sociala innovationer? Och hur ser man till att strukturer och regler förenklar, istället för försvårar utvecklingen? Framväxten av innovations- och policylabb är en global trend där tanken är att förstärka kopplingen mellan praktik och politik. Beatrice Andrews berättar om erfarenheterna från Storbritanniens policy labb.