#SISUMMIT16

Åsa Minoz

21 september 2016

Åsa Minoz driver företaget ModigMinoz tillsammans med kollegan Sara Modig. Deras passion är att arbeta med människors kraft och potential att bidra till innovation för ett hållbart globalt samhälle. Som expert inom innovationspolitik, har Minoz mångårig erfarenhet från nationell och internationell policyutveckling, bland annat från Regeringskansliet och Vinnova.

Minoz har ett starkt intresse och engagemang för social innovation och samhällsentreprenörskap och har bland annat tagit fram skriften ABC i kollaborativ ekonomi för och tillsammans med Mötesplats Social Innovation. Kollaborativ ekonomi upptar numera mycket av hennes tid och hon är både expert och entreprenör inom området. Åsa Minoz är även en av Mötesplats Social Innovations rådgivare.