#SISUMMIT16

Artan Bitiqi

03 oktober 2016

Artan Bitiqi  är utbildad inom HR och är ansvarig för Uppsök Malmö sedan fyra år tillbaka, och han brinner för att jobba med arbetsmarknadsfrågor och CSR-frågor. Artan arbetar dagligen med att hitta de ”dolda” talangerna som inte får chansen, och att med att få företag att tänka nytt och därmed bidra till attitydförändringar.