#SISUMMIT16

Caroline Wigren-Kristofersson

28 september 2016

Caroline Wigren-Kristofersson är docent i Entreprenörskap och är verksam vid ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Caroline föreläser på både kandidat- och avancerad nivå, bland annat på magisterprogrammet i Entreprenörskap. Caroline disputerade 2003 med en avhandling om Gnosjöandan och har sedan dess intresserat sig för såväl livsstilsval, radikala entreprenörer och socialt entreprenörskap/social innovation.