#SISUMMIT16

Elin Turesson

13 oktober 2016

Samtalsaktivisternas vision är ett samhälle som vi skapar tillsammans där alla känner sig lyssnade på och får göra sin röst hörd. De vill erbjuda dialogen som ett alternativ till debatten och träna unga och vuxna i att lyssna för att förstå. Samtalen kretsar kring svåra och polariserade ämnen så som rasism, utanförskap, sexualitet och psykisk ohälsa. De besöker skolor i Skåne och pratar med elever och skolpersonal. Varje månad bjuder de in till öppna samtal med allmänheten.

Elin har erfarenhet av att processleda olika målgrupper, från högstadieelever till tjänstemän inom Malmö stad och idéburen sektor. Hon är utbildad i Art of Hosting/Medskapande Ledarskap och hennes roll i Samtalsaktivisterna är att utveckla samtalsmetoder och utbilda samtalsledare.