#SISUMMIT16

Jan Svensson

13 september 2016

Jan Svensson är civilekonom, författare till böcker kring företagssamverkan och f.d. marinofficer inom amfibiestyrkorna. Han arbetar sedan 16 år på Coompanion med affärsutveckling inom civilsamhället gentemot föreningar, sociala företag och kooperativ, med speciellt fokus på finansiering och organisationssamverkan.

Genom engagemanget i Mikrofonden har Jan stöttat hundratals föreningar kring social impact investing, finansieringsfrågor och lokal utveckling i Sverige. Jan Svensson är utredare kring finansiering av nyföretagare på uppdrag av Tillväxtverket och har representerat Sverige i EU-projekt kring finansiering av socialt entreprenörskap. Han särskild erfarenhet kring bootstrapping och hybridfinansiering och är en anlitad föreläsare kring bland annat hur föreningar kan sprida sin sociala nytta.