#SISUMMIT16

Johan Holm

03 oktober 2016

Johan Holm är partner i Gro. Gro faciliterar medskapande processer inriktade mot hållbar utveckling. Johan Holm har jobbat med utvecklingsarbete inom offentlig verksamhet, näringslivet och NGO’s. Fokus har varit på att etablera och utveckla förtroendefulla relationer över gränser som är en förutsättning för att kunna ta sig an de systemskiften som vår tids utmaningar ställer oss inför. Inom Gro arbetar man med lab-metodik, för att lära av prototyper och skarpa insatser på ett sätt som skapar systemiskt lärande över gränser. Metodiken är inspirerad av bl a neurovetenskap, vuxenutveckling, gestaltmetodik, design thinking, agilt arbetssätt och social labs. Gro är en partner till Open Lab i Stockholm.