#SISUMMIT16

Mikael Sandgren

22 september 2016

Mikael Sandgren har i över 20 år arbetat inom olika civilsamhällesorganisationer i flera olika roller. En röd tråd genom alla år har varit att utveckla och leda organisationer  och människor – utifrån sitt uppdrag och sitt engagemang och för en optimal samhällsnytta. På senare år har Mikael arbetet med samhällsfrågor och samhällsutveckling och skapat engagemang och drivkraft för en samhällsförändring, särskilt med utgångspunkt från de människor som inte naturligt omfattas av innanförskapssamhället.