#SISUMMIT16

Niklas Johansson

18 oktober 2016

Niklas Johansson är statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg. Niklas Johanssons arbetsuppgifter innefattar: entreprenörskap, innovation, startups, immaterialrätt, kapitalförsöjningsfrågor, samverkansprogrammen, enkla vägar till jobb. Tidigare har Niklas Johansson arbetat som politisk sakkunnig åt bland annat Leif Pagrotsky, Göran Persson och Björn von Sydow, och han har även varit vice VD på Trention AB och styrelseordförande för Friends Agenda AB.