#SISUMMIT16

Nina Lund

05 oktober 2016

Nina Lund har en lång och gedigen erfarenhet från hotell- och restaurangbranschen. Hon har bl a arbetat för HKC Hotels, Grand Hotel i Lund och Rica Hotels och är sedan ett år tillbaka hotelldirektör på Elite Hotel Ideon i Lund. Nina Lund är även engagerad i styrelsen för föreningen Hotellgruppen Malmö Lund som har 42 medlemmar från regionerna Malmö, Lund och Trelleborg. Sedan flera år tillbaka deltar Hotellgruppen Malmö Lund i projektet Hotell- och restaurangtalanger, från vilken hon har både strategisk och praktisk erfarenhet. Mer om Hotell- och restaurangtalangerna här.