#SISUMMIT16

Petra Bäckman

19 september 2016

Petra Bäckman är etnolog och har arbetat med etnografiska undersökningsmetoder som konsult sedan 2008. År 2013 sökte hon sig till Sweco för att få möjlighet att arbeta tvärsektoriellt med samhällsutveckling. Petra arbetar regelbundet i uppdrag som rör fysisk gestaltning och samhällsplanering med människan i fokus t ex i form av underlag till översiktsplanering, dialogprocesser, sociala hållbarhetsbedömningar och etnografiska studier av hur människor rör sig, reser och upplever eller identifierar sig med sin boendemiljö. Petra menar att alla förändringsprocesser måste vara förankrade i människans vardagsliv och i vårt beteende för att lyckas och ge långsiktiga lösningar. Hon har ett särskilt intresse för social hållbarhet och att ta hänsyn till sociala perspektiv i allt utvecklingsarbete.