#SISUMMIT16

Philip Diab

04 oktober 2016

Philip Diab, Kickass-coach, driver bolaget Good Fortune som i huvudsak hjälper människor att bli bättre versioner av sig själva och göra bättre för sig själv och andra. Det görs genom olika program för entreprenörer, unga ledare, globala organisatörer och människor som hamnat i utanförskap. Philip syns även i TV-programmet Lyxfällan där han coachar deltagare till beteendeförändring.